نویسنده = احمد شکوه فر
تاثیر درصدهای مختلف نانو سیلیس و الیاف فولادی بر مقاومت بتن در برابر ضربه

دوره 22، شماره 58، اردیبهشت 1399، صفحه 73-85

احمد شکوه فر؛ رضا صالحی؛ حمید رضا ودودی


خرابی پیش رونده در قاب خمشی بتنی با مدلسازی اجزای محدود غیرخطی

دوره 20، شماره 52، آذر 1397، صفحه 82-93

احمد شکوه فر؛ فریدون خسروی