نویسنده = فرهاد هوشیاری پور
تعداد مقالات: 1
1. برآورد اثرپذیری بارش‌های منطقه‌ای ایران از سیگنال‌های بزرگ مقیاس جوی به روش تحلیل آماری

دوره 20، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 65-76

فرهاد هوشیاری پور؛ ساناز فرجی اشکور؛ فرشاد کوهیان افضل؛ مجید دهقانی