نویسنده = مجید پرچمی جلال
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل نرم افزاری بهینه سازی عملیات خاکی چندناوگانه در پروژه های راهسازی

دوره 18، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 19-30

احسان فرصت کار؛ مجید پرچمی جلال