نویسنده = حمیدرضا اشرفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیلیس بر بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه

دوره 19، شماره 46، بهار 1396، صفحه 65-73

حمیدرضا اشرفی؛ یحیی آدینه فر؛ سیدشهاب حسنی نسب؛ سیدعلی حسن زاده؛ علی زارعی