نویسنده = امیر سیرانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و نظری کمانش ستونچه جان تیر لانه زنبوری

دوره 18، شماره 43، بهار 1395، صفحه 14-25

ارژنگ صادقی؛ امیر سیرانی