نویسنده = شقایق افشار
تعداد مقالات: 1
1. مشخصات مکانیکی بتن پرمقاومت با سنگدانه های بازیافتی

دوره 20، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 17-29

شقایق افشار؛ مسعود سعادت خوش؛ مهدی آرزومندی؛ محمد حسین محمدی کیا؛ ابوالفضل آرزومند