نویسنده = محمد خلیل زاده
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ارتباطات پروژه در پروژه‌های نیروگاهی، نفت و گاز

دوره 22، شماره 60، پاییز 1399، صفحه 56-74

هدیه شاکری؛ محمد خلیل زاده؛ اشکان حافظ الکتب؛ سید احمد یزدیان


2. ارائه مدلی جامع برای کنترل یکپارچه کیفیت، هزینه، برنامه و ریسک پروژه ها در مدیریت ارزش کسب شده

دوره 20، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 52-65

سید علی بنی هاشمی؛ محمد خلیل زاده؛ رؤیا سلطانی؛ طاهره خصال