کلیدواژه‌ها = خصوصیات مکانیکی
بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

مجید آیینی؛ محمد حاجی عزیزی


بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری

دوره 23، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 47-56

مجید آئینی؛ محمد حاجی عزیزی


تاثیر استفاده از متاکائولن بر خصوصیات مکانیکی بتن برپایه سیمان کلسیم آلومینات در دماهای بالا

دوره 21، شماره 55، شهریور 1398، صفحه 64-73

سعید کردی؛ فریدون امیدی نسب؛ مهدی دهستانی