کلیدواژه‌ها = پایداری گود
بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

مجید آیینی؛ محمد حاجی عزیزی


بررسی تاثیر ترکیبات شیمیایی خاک بر پایداری دیواره گودبرداری

دوره 23، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 47-56

مجید آئینی؛ محمد حاجی عزیزی