دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر نوع توزیع احتمال پارامترها در قابلیت اعتماد سازه های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

سمیرا حسن شاهی؛ کوثر یزدان نجاد؛ محمود میناوند


2. بررسی تاثیر استفاده از الیاف های فولادی و پلی پروپیلن بر خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

احمد شکوه فر؛ امیر حسام روغنی


3. طراحی الگوی انتقال فناوری‌های نوین ساخت در پروژه‌های عمرانی با رویکرد کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

هادی ثنائی پور؛ عبدالغنی رستگار؛ سینا اتحادی


4. استفاده از بیوپلیمر زیست سازگار کیتوسان در تثبیت خاک ماسه بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

مرتضی جیریایی شراهی؛ محمد حسین جلیلی؛ مسعود عامل سخی


5. تحلیل و آنالیز ابعادی تاثیر حفاری غیر همزمان تونل‌های دوقلو بر میزان نشست سطحی زمین در خاک‌های ریزدانه رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

علیرضا ثقته مجتهدی؛ علی نبی زاده


6. اثر اتصال تیر به ستون از نوع RBS بر عملکرد دینامیکی دیوار برشی فولادی ویژه در قاب های کوتاه با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

پرویز عبادی؛ ابوالفضل فرقدانی؛ آرزو غریبی اصل


7. ارزیابی تأثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

سیدفتح اله ساجدی؛ مصطفی اژدری زاده