دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های PPP در جذب سرمایه گذاری خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

گرشاسب خزائنی؛ صفر بیات؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی


2. بررسی اثرات جهت داری حوزه نزدیک در رفتار لرزه ای قاب های خمشی بلند مرتبه با سختی یکسان و پیکربندی متفاوت دهانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

مهدی امیر حسینی؛ سید حسین حسینی لواسانی؛ افشین مشکوه الدینی


3. بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن داخلی و خارجی محصورشده در ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

وسام کلمی زاده؛ حمید صابری؛ امیر مختاری؛ وحید صابری