کاربرد شبکه های دو لایه مختلط در عرشه پل های با دهانه های کوتاه تا متوسط

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Application of mixed double-layer networks in the deck of bridges with short to medium bridges

نویسندگان [English]

  • Pouya Heydari 1
  • Shahrokh Maalek 2
1 Master of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, Tehran University
2 Faculty Member of Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, Tehran University