نویسنده = خزائی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های نواری در مجاورت دیوار حائل خاک مسلح به مهارشبکه

دوره 20، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 30-38

امین محمدیانی؛ جهانگیر خزائی؛ حسین مؤیدی