نویسنده = پنجی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در حضور ناهمگنی بیضوی نرم زیرزمینی تحت امواج مهاجم SH

دوره 20، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 64-83

مهدی پنجی؛ فرشید یاسمی