نویسنده = مودی، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ملات پلیمری در افزایش دوام نمونه های دور پیچ شده با ورق های GFRP در ناحیه ی جزر و مدی خلیج فارس

دوره 18، شماره 43، بهار 1395، صفحه 5-13

امین کاشی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ فرامرز مودی