نویسنده = رهایی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مسئولیت های مدیر پروژه مشاور در حیات پروژه و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های عمرانی

دوره 18، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 61-71

علیرضا رهایی؛ قاسم باقری چنار؛ مریم امانی؛ عرفان ریاحی دهکردی


2. جایگاه مهندسی عمران در نقشه جامع علمی کشور

دوره 17، شماره 41، تابستان 1394، صفحه 3-5

علیرضا رهایی