نویسنده = آقایی، امید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن های در معرض حمله سولفاتی

دوره 20، شماره 50، بهار 1397، صفحه 74-81

علی همتی؛ امید آقایی