نویسنده = حقیقی، فرشیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پارامترهای موثر در دسترسی مد پیاده در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

دوره 20، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 77-89

شکوفه رسول زاده شیخ؛ فرشیدرضا حقیقی؛ محمد آزموده


2. ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت حل مساله بهینه‌سازی زمان-هزینه با حالت‌های اجرایی چندگانه در پروژه‌های صنعت ساخت

دوره 20، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 16-29

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی