نویسنده = اصفهانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی

دوره 17، شماره 41، تابستان 1394، صفحه 6-18

حسین علی رهدار؛ منصور قلعه نوی؛ محمدرضا اصفهانی