نویسنده = فروتن، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع پوشش میلگرد و محل قرار گیری سازه بر دوام بتن و خوردگی میلگرد در حاشیه دریای عمان

دوره 18، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 28-40

محمود میری؛ مهراله رخشانی مهر؛ محمد فروتن