نویسنده = بازیار، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر شتاب تسلیم دینامیکی بر تغییر مکان ماندگار سیستم های خاکی در اثر زلزله

دوره 18، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 31-40

محمدحسن بازیار؛ محمدحسین ملاحسنی لشکاجانی