نویسنده = سعادت خوش، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مشخصات مکانیکی بتن پرمقاومت با سنگدانه های بازیافتی

دوره 20، شماره 53، بهار 1398، صفحه 17-29

شقایق افشار؛ مسعود سعادت خوش؛ مهدی آرزومندی؛ محمد حسین محمدی کیا؛ ابوالفضل آرزومند