نویسنده = قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر الیاف ترکیبی فولادی و پلی پروپیلن بر خواص مکانیکی بتن حاوی سبکدانه اسکوریا (پوکه قروه)

دوره 17، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 48-58

یاسر قربانی شمشادسرا؛ سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد