نویسنده = صلواتیها، انیسه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سنگدانه باریتی بر روی مقاومت بتن و میزان عبور اشعه گاما در دوز بالا

دوره 17، شماره 41، تابستان 1394، صفحه 30-37

انیسه صلواتیها؛ علی دلنواز