دوره و شماره: دوره 18، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 1-71 
4. کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی

صفحه 41-50

امیرمحمد رمضانیان پور؛ مسعود پلاسی؛ میلاد عقیلی لطف


6. بررسی مسئولیت های مدیر پروژه مشاور در حیات پروژه و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های عمرانی

صفحه 61-71

علیرضا رهایی؛ قاسم باقری چنار؛ مریم امانی؛ عرفان ریاحی دهکردی