نویسنده = فرزاد حاتمی برق
بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با کربن نانو فیبر

دوره 24، شماره 66، خرداد 1401، صفحه 61-65

فرزاد حاتمی؛ محمد میرزایی فتح کوهی؛ وحید نجفی مقدم گیلانی