نویسنده = احسان اله ضیغمی
مطالعه آزمایشگاهی رفتار میل مهارها در دیوارهای حایل انعطاف پذیر

دوره 23، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 57-64

مجید خانجانی؛ حمید رضا صبا؛ سید حمید لاجوردی؛ سید محمد میرحسینی؛ احسان اله ضیغمی


ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های PPP در جذب سرمایه گذاری خصوصی

دوره 21، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 28-37

گرشاسب خزائنی؛ صفر بیات؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی


مدل تصمیم گیری چند هدفه تخصیص بهینه ریسک؛ الگوریتم بهینه سازی چندهدفه جامعه مورچگان

دوره 21، شماره 55، شهریور 1398، صفحه 44-54

گرشاسب خزائنی؛ مهدی فتاحی؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی