نویسنده = مهراله رخشانی مهر
تأثیر نوع پوشش میلگرد و محل قرار گیری سازه بر دوام بتن و خوردگی میلگرد در حاشیه دریای عمان

دوره 18، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 28-40

محمود میری؛ مهراله رخشانی مهر؛ محمد فروتن


ارائه روشی برای طراحی براساس عملکرد لرزه ای احتمالاتی

دوره 17، شماره 42، دی 1394، صفحه 28-38

حمزه یاراحمدی؛ محمود میری؛ مهراله رخشانی مهر