نویسنده = حمزه یاراحمدی
ارائه روشی برای طراحی براساس عملکرد لرزه ای احتمالاتی

دوره 17، شماره 42، دی 1394، صفحه 28-38

حمزه یاراحمدی؛ محمود میری؛ مهراله رخشانی مهر