نویسنده = صفر بیات
ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های PPP در جذب سرمایه گذاری خصوصی

دوره 21، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 28-37

گرشاسب خزائنی؛ صفر بیات؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی