کلیدواژه‌ها = نرم افزار آباکوس
بررسی تاثیر حضور ستون‌های اختلاط عمیق در زیرسازی خطوط راه‌آهن بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور ناوگان ریلی

دوره 23، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 18-29

علیرضا عباس نژاد؛ غلام مرادی؛ حسین علیوند؛ میثم جهانگیری