کلیدواژه‌ها = حمل و نقل جاده ای
ارزیابی تاثیر خط پروژه بر مصرف سوخت و نشر آلاینده ها در حمل و نقل جاده ای

دوره 19، شماره 49، اسفند 1396، صفحه 82-94

علی منصوری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ محمد جواد امیری؛ حسن هویدی