موضوعات = گرایش سازه
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش قطعات پوشش پرسلانی بر مقاومت لرزه ای دیوار برشی فولادی سرد نورد شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

سعید رضا صولت تفتی؛ محمد رضا جواهری تفتی


تحلیل شکنندگی قاب‌ خمشی فولادی ویژه با در نظر گرفتن پارامترهای تصادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

الیاس حکمت؛ محمدصادق روحانی منش؛ اکبر حسنی پور؛ سید علی رضویان امرئی


مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار درون صفحه دیوارهای آجری بهسازی شده با استفاده از کابل‌های فولادی با رویکرد مرکزگرا

دوره 24، شماره 68، آذر 1401

محمود چاوشان؛ احمدعلی فلاح؛ علیرضا میرجلیلی؛ محمد یکرنگ نیا


تخمین مدت زمان وقوع زلزله با استفاده از تئوری موجکی گسسته

دوره 24، شماره 67، شهریور 1401

نوراله مجیدی؛ علی حیدری؛ علیرضا جلیلی


بررسی تاثیر نوع توزیع احتمال پارامترها در قابلیت اعتماد سازه های خرپایی

دوره 23، شماره 64، آذر 1400، صفحه 57-72

الهام عباسی؛ کوثر یزدان نجاد؛ محمود میناوند