موضوعات = گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
شناسایی و ارزیابی عوامل ایجاد خطر و حادثه در مراحل نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری جرثقیل‌های برجی در پروژه‌های ساخت و ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

مهرداد مسعودنژاد؛ سیروس غلامپور؛ فاطمه نیکزاد


اثر نانوسیلیس، نانو مونتمریلونیت و نانوهالوسایت بر خصوصیات مکانیکی رویه های بتنی راه ها

دوره 24، شماره 68، آذر 1401

عرفان مجتهدزاده؛ سعید حسامی؛ مهدی روانشادنیا