نمایه نویسندگان

آ

 • آرام، محمدرضا مطالعه عددی غیر خطی برخورد و نفوذ پرتابه ها در سازه های بتن مسلح [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 16-27]

ا

 • امانی، مریم بررسی مسئولیت های مدیر پروژه مشاور در حیات پروژه و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های عمرانی [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 61-71]

ب

 • بازیار، محمدحسن ارزیابی تاثیر شتاب تسلیم دینامیکی بر تغییر مکان ماندگار سیستم های خاکی در اثر زلزله [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 31-40]
 • باقری چنار، قاسم بررسی مسئولیت های مدیر پروژه مشاور در حیات پروژه و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های عمرانی [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 61-71]
 • بیات، آرش رفتار لرزه ای دیوار برشی کوپله با تیر همبند فولادی در سازه های بلند مرتبه [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 5-15]

پ

 • پرچمی جلال، مجید ارایه مدل نرم افزاری بهینه سازی عملیات خاکی چندناوگانه در پروژه های راهسازی [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 19-30]
 • پلاسی، مسعود کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 41-50]

ح

 • حجّت، کاوه بررسی بهره وری کارگران ساختمانی تحت تاثیر اعتیاد [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 41-50]
 • حسین زاده، محمدرضا الگوی کشسان آسیب چندصفحه ای با ترکیب آسیب های محوری و برشی رفتار بتن [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 70-79]
 • حمیدیان، امیر بررسی بهره وری کارگران ساختمانی تحت تاثیر اعتیاد [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 41-50]

د

 • دالوند، احمد بررسی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه فولادی قاب خمشی و مهاربند مگا با شکل پذیری زیاد [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 51-60]

ر

 • رخشانی مهر، مهراله تأثیر نوع پوشش میلگرد و محل قرار گیری سازه بر دوام بتن و خوردگی میلگرد در حاشیه دریای عمان [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 28-40]
 • رمضانیان پور، امیرمحمد کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 41-50]
 • رمضانیانپور، علی اکبر اثر نوع کاتیون بر حمله ی کلرایدی در ملات های بتنی شاهد و حاوی پوزولان دوده سیلیس در محیط ترکیبی سولفاتی- کلرایدی [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 61-68]
 • رمضانیانپور، علی اکبر کاربرد ملات پلیمری در افزایش دوام نمونه های دور پیچ شده با ورق های GFRP در ناحیه ی جزر و مدی خلیج فارس [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 5-13]
 • رهایی، علیرضا بررسی مسئولیت های مدیر پروژه مشاور در حیات پروژه و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های عمرانی [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 61-71]
 • ریاحی دهکردی، عرفان اثر نوع کاتیون بر حمله ی کلرایدی در ملات های بتنی شاهد و حاوی پوزولان دوده سیلیس در محیط ترکیبی سولفاتی- کلرایدی [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 61-68]
 • ریاحی دهکردی، عرفان بررسی مسئولیت های مدیر پروژه مشاور در حیات پروژه و تاثیر آن بر موفقیت پروژه های عمرانی [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 61-71]

س

 • سیرانی، امیر بررسی تجربی و نظری کمانش ستونچه جان تیر لانه زنبوری [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 14-25]
 • سیوندی پور، عباس بررسی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه فولادی قاب خمشی و مهاربند مگا با شکل پذیری زیاد [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 51-60]

ش

 • شاه نظری، حبیب بررسی بهره وری کارگران ساختمانی تحت تاثیر اعتیاد [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 41-50]

ص

 • صادقی، ارژنگ بررسی تجربی و نظری کمانش ستونچه جان تیر لانه زنبوری [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 14-25]
 • صبا، حمیدرضا بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده توسط گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 38-51]
 • صدرنژاد، سید امیرالدین الگوی کشسان آسیب چندصفحه ای با ترکیب آسیب های محوری و برشی رفتار بتن [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 70-79]

ط

 • طاهری امیری، محمدجواد بررسی وضعیت ساخت و ساز ناب در پروژه های عمرانی کشور ایران؛ مطالعه موردی: پروژه های اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 52-69]

ع

 • عقیلی لطف، میلاد کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 41-50]
 • علیمحمّدی، محسن بررسی بهره وری کارگران ساختمانی تحت تاثیر اعتیاد [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 41-50]

غ

 • غفوری آشتیانی، محسن شناسایی خرابی در تیرفولادی یکسرگیردار بر اساس ترکیب روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 5-18]

ف

 • فرخ زاد، رضا شناسایی خرابی در تیرفولادی یکسرگیردار بر اساس ترکیب روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 5-18]
 • فرصت کار، احسان ارایه مدل نرم افزاری بهینه سازی عملیات خاکی چندناوگانه در پروژه های راهسازی [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 19-30]
 • فروتن، محمد تأثیر نوع پوشش میلگرد و محل قرار گیری سازه بر دوام بتن و خوردگی میلگرد در حاشیه دریای عمان [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 28-40]

ق

 • قدرتی امیری، غلامرضا شناسایی خرابی در تیرفولادی یکسرگیردار بر اساس ترکیب روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 5-18]

ک

 • کاشی، امین کاربرد ملات پلیمری در افزایش دوام نمونه های دور پیچ شده با ورق های GFRP در ناحیه ی جزر و مدی خلیج فارس [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 5-13]

م

 • مجیدپور خوئی، علی ارائه روش جدید محاسباتی عملکرد دیوار حایل پوسته ای با استفاده از سریهای فوریه [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 51-60]
 • محبی، بنیامین شناسایی خرابی در تیرفولادی یکسرگیردار بر اساس ترکیب روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 5-18]
 • محرابی مقدم، امین ارزیابی تاثیر خطر لرزه ای بر شاخص قابلیت اطمینان کل سازه، مطالعه موردی سازه های قاب خمشی بتن مسلح [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 26-37]
 • مردانی، ایمان بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده توسط گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 38-51]
 • معتقد، ساسان ارزیابی تاثیر خطر لرزه ای بر شاخص قابلیت اطمینان کل سازه، مطالعه موردی سازه های قاب خمشی بتن مسلح [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 26-37]
 • ملاحسنی لشکاجانی، محمدحسین ارزیابی تاثیر شتاب تسلیم دینامیکی بر تغییر مکان ماندگار سیستم های خاکی در اثر زلزله [دوره 18، شماره 44، 1395، صفحه 31-40]
 • مودی، فرامرز کاربرد ملات پلیمری در افزایش دوام نمونه های دور پیچ شده با ورق های GFRP در ناحیه ی جزر و مدی خلیج فارس [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 5-13]
 • میری، محمود تأثیر نوع پوشش میلگرد و محل قرار گیری سازه بر دوام بتن و خوردگی میلگرد در حاشیه دریای عمان [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 28-40]

ن

 • نزل آبادی، حامد مطالعه عددی غیر خطی برخورد و نفوذ پرتابه ها در سازه های بتن مسلح [دوره 18، شماره 45، 1395، صفحه 16-27]
 • نظرپور، هادی بررسی وضعیت ساخت و ساز ناب در پروژه های عمرانی کشور ایران؛ مطالعه موردی: پروژه های اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 52-69]

ی

 • یزدانی، آزاد ارزیابی تاثیر خطر لرزه ای بر شاخص قابلیت اطمینان کل سازه، مطالعه موردی سازه های قاب خمشی بتن مسلح [دوره 18، شماره 43، 1395، صفحه 26-37]