نمایه نویسندگان

ا

 • اصفهانی، محمدرضا بررسی تاثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 6-18]

ج

 • جانی موسی، علی بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 4-12]

ح

 • حیدری دیگه سرا، پویا کاربرد شبکه های دو لایه مختلط در عرشه پل های با دهانه های کوتاه تا متوسط [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 13-19]

د

 • دزواره، قربانعلی تحلیل آماری و بهینه سازی روش استخراج بخارات از خاک های آلوده به مواد نفتی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 20-27]
 • دلنواز، علی تاثیر سنگدانه باریتی بر روی مقاومت بتن و میزان عبور اشعه گاما در دوز بالا [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 30-37]

ر

 • راستیان طهرانی، آرش بررسی نوع اتصال شمع به دال و الگوی آرایش شمع ها بر روی عملکرد گروه شمع تحت بار جانبی [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 38-50]
 • رخشانی مهر، مهراله ارائه روشی برای طراحی براساس عملکرد لرزه ای احتمالاتی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 28-38]
 • رضایی، بهجت تحلیل آماری و بهینه سازی روش استخراج بخارات از خاک های آلوده به مواد نفتی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 20-27]
 • رهایی، علیرضا جایگاه مهندسی عمران در نقشه جامع علمی کشور [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 3-5]
 • رهدار، حسین علی بررسی تاثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 6-18]

س

 • سنایی راد، علی بررسی وابستگی پارامترهای ژئوتکنیکی با توپوگرافی و زمین شناسی شهر اراک [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 39-47]
 • سنایی راد، علی بررسی نوع اتصال شمع به دال و الگوی آرایش شمع ها بر روی عملکرد گروه شمع تحت بار جانبی [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 38-50]

ش

 • شهبازی کرمی، جواد مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل عددی استحکام فشاری یک سازه ساندویچی با هسته لانه زنبوری نوین مورد کاربرد در صنعت ساخت [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 59-68]

ص

 • صبا، حمیدرضا بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 4-12]
 • صبور، محمدرضا تحلیل آماری و بهینه سازی روش استخراج بخارات از خاک های آلوده به مواد نفتی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 20-27]
 • صبوری قمی، سعید بررسی تحلیلی و عددی اثر پارامترهای تیر پیوند بر رفتار دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر بارهای شبه استاتیک زلزله [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 19-29]
 • صلواتیها، انیسه تاثیر سنگدانه باریتی بر روی مقاومت بتن و میزان عبور اشعه گاما در دوز بالا [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 30-37]

ق

 • قاسم زاده موسوی نژاد، سید حسین تاثیر الیاف ترکیبی فولادی و پلی پروپیلن بر خواص مکانیکی بتن حاوی سبکدانه اسکوریا (پوکه قروه) [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 48-58]
 • قربانی شمشادسرا، یاسر تاثیر الیاف ترکیبی فولادی و پلی پروپیلن بر خواص مکانیکی بتن حاوی سبکدانه اسکوریا (پوکه قروه) [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 48-58]
 • قلعه نوی، منصور بررسی تاثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 6-18]

ک

 • کازرونی، افشین مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل عددی استحکام فشاری یک سازه ساندویچی با هسته لانه زنبوری نوین مورد کاربرد در صنعت ساخت [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 59-68]
 • کرباسی، محمد بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتنی ویژه با استفاده از آنالیز دینامیکی افزاینده غیرخطی (IDA) [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 51-60]
 • کرباسی راوری، مهین بررسی وابستگی پارامترهای ژئوتکنیکی با توپوگرافی و زمین شناسی شهر اراک [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 39-47]
 • کفایی کاوشیان، نازنین مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل عددی استحکام فشاری یک سازه ساندویچی با هسته لانه زنبوری نوین مورد کاربرد در صنعت ساخت [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 59-68]
 • کماسی، مهدی بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتنی ویژه با استفاده از آنالیز دینامیکی افزاینده غیرخطی (IDA) [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 51-60]

م

 • مالک، شاهرخ کاربرد شبکه های دو لایه مختلط در عرشه پل های با دهانه های کوتاه تا متوسط [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 13-19]
 • متو، فاطمه بررسی تحلیلی و عددی اثر پارامترهای تیر پیوند بر رفتار دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر بارهای شبه استاتیک زلزله [دوره 17، شماره 41، 1394، صفحه 19-29]
 • مصلحی تبار، افشین بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 4-12]
 • میری، محمود ارائه روشی برای طراحی براساس عملکرد لرزه ای احتمالاتی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 28-38]

ی

 • یاراحمدی، حمزه ارائه روشی برای طراحی براساس عملکرد لرزه ای احتمالاتی [دوره 17، شماره 42، 1394، صفحه 28-38]