دوره و شماره: دوره 21، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 1-84 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر خروج از مرکزیت مقاومت و سختی در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی

صفحه 16-27

منصور باقری؛ امین وداد؛ امیر عبداللهی


ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های PPP در جذب سرمایه گذاری خصوصی

صفحه 28-37

گرشاسب خزائنی؛ صفر بیات؛ احسان اله ضیغمی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی