کلیدواژه‌ها = نانو ذرات
بررسی پایداری قیرهای پلیمری حاوی نانو ذرات و تخمین استحکام مارشال مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 21، شماره 55، شهریور 1398، صفحه 5-17

غلامعلی شفابخش؛ محمدرضا علی اکبری بیدختی؛ حسن دیواندری