اخبار و اعلانات

برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی پل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پس از برگزاری چهار کنفرانس تخصصی موفق بین المللی قبلی در خصوص مهندسی پل، پنجمین کنفرانس بین‌المللی پل از تاریخ 26 الی 27 آذرماه 1398 با مشارکت ارگانهای مختلف ازجمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، شرکت قطار شهری تهران (مترو)، دانشگاه های تهران، خواجه نصیر طوسی، علم و صنعت و تفرش، دانشگاه های کوفه (عراق) و آیدین (ترکیه) در این دانشگاه برگزار می‌شود. در این کنفرانس بین المللی درنظر است در زمینه‌های مختلف از جمله: استانداردها و آئین نامه های بارگذاری، طراحی و اثر زلزله بر پلها روشهای تحلیل و طراحی انواع پلها ارزیابی آسیب پذیری پل ها در شرایط ...

مطالعه بیشتر