فصلنامه علمی پژوهشی اساس از سال 1375 در انجمن مهندسین عمران ایران راه اندازی گردید و با توجه به سابقه درخشان، خدمات با ارزشی به توسعه علمی کشور داشته است. از سال 1368 با توجه به استقبال گسترده و نیازهای محققان، در قالب فصلنامه در کنار سایر مجلات مهندسی ادامه فعالیت داد.

هیأت تحریریه مجله متشکل از جمعی از اساتید با سابقه از دانشگاه های مختلف کشور می باشند که با دقت نظر و ارزیابی دقیق تلاش نموده اند که مقالات اصیل و با محتوای علمی معتبر و مفید را در این مجله به چاپ برسانند.

در شرایط کنونی مجله در گرایش های مختلف

-         سازه

-         زلزله

-         ژئوتکنیک

-         مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

-         مهندسی و مدیریت منابع آب

-         مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

-         راه و ترابری

-         حمل و نقل

-         مهندسی و مدیریت ساخت

-         مهندسی محیط زیست

مقالات اصیل علمی پژوهشی را به دو زبان فارسی یا انگلیسی به چاپ میرساند.

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-90 

مقاله پژوهشی

1. بررسی پاسخ لرزه ای توپوگرافی واقعی با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی در حوزه زمان

صفحه 3-16

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار؛ شهرام مقامی


2. مشخصات مکانیکی بتن پرمقاومت با سنگدانه های بازیافتی

صفحه 17-29

شقایق افشار؛ مسعود سعادت خوش؛ مهدی آرزومندی؛ محمد حسین محمدی کیا؛ ابوالفضل آرزومند


3. اثر باد بر روی گنبدهای اسکالپ شش قاچی

صفحه 30-50

حسین صادقی؛ محمود هریسچیان؛ آرمین عظیمی نژاد؛ هشیار نوشین


5. برآورد اثرپذیری بارش‌های منطقه‌ای ایران از سیگنال‌های بزرگ مقیاس جوی به روش تحلیل آماری

صفحه 65-76

فرهاد هوشیاری پور؛ ساناز فرجی اشکور؛ فرشاد کوهیان افضل؛ مجید دهقانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مهندسی عمران ایران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2008-7721

بانک ها و نمایه نامه ها