اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 305
تعداد پذیرش 70
تعداد عدم پذیرش 13

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 120
تعداد مشاهده مقاله 42933
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 23 %