اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 254
تعداد پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش 12

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 97
تعداد مشاهده مقاله 30616
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 19 %