اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 378
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 14

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 149
تعداد مشاهده مقاله 75584
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 25 %