اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 208
تعداد پذیرش 29
تعداد عدم پذیرش 8

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 18126
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 24.33 %