اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 267
تعداد پذیرش 58
تعداد عدم پذیرش 12

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 108
تعداد مشاهده مقاله 33534
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 22 %