اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 238
تعداد پذیرش 39
تعداد عدم پذیرش 12

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 87
تعداد مشاهده مقاله 28259
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 16 %