اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 226
تعداد پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش 9

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 26412
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 14 %