اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 323
تعداد پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش 13

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 125
تعداد مشاهده مقاله 47311
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 23 %