بررسی وضعیت ساخت و ساز ناب در پروژه های عمرانی کشور ایران؛ مطالعه موردی: پروژه های اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران


عنوان مقاله [English]

A Study of Least Construction Status in Iran's Development Projects; A Case Study: Golestan Provincial Schools' Modernization Office

نویسندگان [English]

  • Hadi Nazarpour 1
  • Mohammad Javad Taheri Amiri 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Noushirooni University of Technology, Babil, Iran
2 Ph.D. student, Babol University of Technology