برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی پل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی پل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پس از برگزاری چهار کنفرانس تخصصی موفق بین المللی قبلی در خصوص مهندسی پل، پنجمین کنفرانس بین‌المللی پل از تاریخ 26 الی 27 آذرماه 1398 با مشارکت ارگانهای مختلف ازجمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، شرکت قطار شهری تهران (مترو)، دانشگاه های تهران، خواجه نصیر طوسی، علم و صنعت و تفرش، دانشگاه های کوفه (عراق) و آیدین (ترکیه) در این دانشگاه برگزار می‌شود. در این کنفرانس بین المللی درنظر است در زمینه‌های مختلف از جمله:

 • استانداردها و آئین نامه های بارگذاری، طراحی و اثر زلزله بر پلها
 • روشهای تحلیل و طراحی انواع پلها
 • ارزیابی آسیب پذیری پل ها در شرایط وقوع زلزله
 • تجهیزات آسیب شناسی و بازرسی فنی
 • معیارهای مجازبهره برداری باتوجه به استانداردهای معتبر                            
 • روشهای ارزیابی ایمنی، سطوح عملکرد و قابلیت اطمینان پلها                                                      
 • انواع روشهای تعمیر، تقویت و نگهداری راه، باند، پل و ابنیة فنی
 • سیستم های مدیریت پل ها   
 • پایش سلامت پلها و ابنیه فنی مربوطه                                                                                         
 • سطوح عملکرد و معیارهای بهسازی راه، بند و پل
 • مطالعات ژئوتکنیکی پلها
 • مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژی پلها

ارائه گردد. همچنین سه کارگاه تخصصی در زمینه‌های مختلف

-        استانداردها و آئین نامه های ملی و بین المللی در زمینه طراحی و بهسازی پلها

-        پایش سلامت و ابنیه فنی

-        روش های تعمیر، تقویت و بهسازی لرزه ای پلها و ابنیه فنی

-        ملاحظات مرتبط با مطالعات هیدرولیک و هیدرولوژی پلها

برگزار گردد. لازم به توضیح است که در این کنفرانس علاوه بر غالب متخصصان داخلی، جمعی از اساتید و متخصصان با سابقه از کشورهای مختلف ارائه مقاله می نمایند.

متقاضیان جهت اخذ اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت کنفرانس به نشانی http://ibc.aut.ac.ir مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 3 مهر ماه 1398

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل 24 آبان ماه 1398

اعلام نتایج داوری مقالات کامل 4 آذرماه 1398

ثبت نام کنفرانس 10 آذرماه 1398

زمان برگزاری کنفرانس: 26 تا 27 آذر ماه 1398