تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ارتباطات پروژه در پروژه‌های نیروگاهی، نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت پروژه‌ها مدیریت ارتباطات و توزیع درست و به موقع اطلاعات در میان تمامی ذینفعان داخلی و بیرونی پروژه می‌باشد. از این رو شناسایی عوامل، تعیین شدت تاثیر آنان بر یکدیگر، تعیین توالی و روابط بین عناصر موثر بر ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. بدین منظور در یکی از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری نفت و گاز و نیروگاه در ایران با توجه به مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان 14 عامل از عوامل موثر بر ارتباطات پروژه شناسایی شدند و سپس با استفاده از تکنیک‌های دیمتل فازی و معادلات ساختاری تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارتباط و توالی بین شاخص‌ها تعیین شد. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده مدیران پروژه و ذینفعان آن در حوزه انرژی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می‌دهد تعداد ذینفعان، سایز سازمان، پراکندگی جغرافیایی، تکنولوژی و زیرساخت از عوامل تاثیرگذار بر سایر عوامل می‌باشد. با قرار گرفتن پراکندگی جغرافیایی در سطح 6 باید در اولویت برنامه ریزی ارتباطات قرار گیرد و بعد از آن سایز سازمان در سطح 5 و تعداد ذینفعان و تنوع ارتباطات در سطح 4 برنامه ارتباطات قرار دارند. تنوع ارتباطات با دارا بودن تاثیرگذاری 40 در سومین اولویت برنامه ریزی قرار می گیرد. از بین عوامل نیز شدت اثر رهبری و سطوح ارائه با شدت اثر 893 و 859 از شدت اثر سایر عوامل بیشتر است. و از آنجایی که در سطح ششم واقع شده اند باید با توجه به بهبود سایر عوامل تاثیر گذار سطوح قبل از خود بهبود یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evalution of effective factors on project communications in Oil, Gas and power plants projects

نویسندگان [English]

 • HEDIEH SHAKERI 1
 • Mohammad Khalilzadeh 2
 • Ashkan Hafezalkotob 3
 • Seyed Ahmad Yazdian 4
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Tehran South Branch, Islamic Azad University
4 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors of effective project management is communication management and right/on time distribution of information between internal and external stakeholders. In this regard identifying of factors, their effect on each other, their sequence and relation between effective factors on communications has much more importance. In this research we could identify 18 effective factors on project communications in one of big contractor company in the field of oil, gas, power plants in Iran by using interview with subject matter experts.; then by using fuzzy Dematel and ISM all these 18 factors were analyzed and evaluated. Finally relation and sequence between all criteria were defined. The result can provide sufficient view to executives and project managers to plan project communications and execute effective project management. Results show that geographical distribution and after that size of organization and number of stakeholders are most important factors in communication planning, at the second level intensity of leadership, knowledge and level of information is higher than the others.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communications Management
 • Project Management
 • Fuzzy DEMATEL
 • Interpretive Structural Modeling
دوره 22، شماره 60
پاییز 1399
آبان 1399
صفحه 56-74
 • تاریخ دریافت: 28 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1400