نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله

نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله

نهمین کنفرانس بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ 20-18 اردیبهشت ماه 1402 برگزار خواهد شد.

زلزله و کلان شهرها؛ با تأکید بر زلزله تهران

محورهای همایش: زلزله‌شناسی، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی سازه، مدیریت خطرپذیری و بحران

www.seeconferences.ir