فرایند پذیرش مقالات

نویسنده های محترم، جهت ثبت مقاله خود در فصلنامه، پس از ورود به سامانه، در سامانه ثبت نام می نمایند. سپس از طریق شناسه کاربری و گذرواژه، وارد حساب خود شده و فایل مقاله و فرم کپی رایت را بارگذاری می نمایند. پس از بارگذاری، مقاله در اختیار سردبیر محترم قرار خواهد گرفت و بررسی اولیه جهت تطبیق با چارچوب نشریه انجام خواهد شد و در صورت رعایت آیین نگارش فصلنامه، فرآیند بررسی و داوری مقاله آغاز می گردد.

سپس نتایج داوری از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید و از طریق حساب کاربری قابل پیگیری خواهد بود.