اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 409
تعداد پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش 17

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 169
تعداد مشاهده مقاله 90725
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 27 %