اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 404
تعداد پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش 17

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 161
تعداد مشاهده مقاله 82450
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 26 %