افزایش راندمان انرژی ساختمان‌های کوچک با سیستم خنک کننده هوشمند در تابستان با استفاده از شاخص توده بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ساخت دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد کرج گروه صنایع

3 استادیار دانشگاه آزاد قزوین گروه عمران، قزوین، ایران

چکیده

در مقاله حاضر، یک راهکار مناسب و کاربردی برای عملکرد سیستم کنترل خنک‌کننده‌های جدید به عنوان بخشی از یک سیستم انرژی هوشمند در نظر گرفته شده است که ‌می‌تواند با استفاده از فناوری، پردازش آن انجام شود و با استفاده از روش‌های برنامه‌نویسی برروی ماشین خنک‌‌‌‌سازی، بصورت هوشمند بین راحتی حرارتی (تهویه مطبوع هوای محیط) اشخاص در مقابل مصرف انرژی به صرفه و مناسب ساختمان تعادل برقرار کند و مورد بررسی قرار گیرد.

برای این منظور، یک شکل کلی از ساختمان توسط سیستم خنک‌کننده هوشمند SCS مشخص گردید و مصرف انرژی با خنک‌کننده و همچنین راحتی حرارتی افراد و کیفییت هوای تولید شده شبیه‌‌‌‌سازی گردید.

نرم‌افزار مورد استفاده در این زمینه Energy plus می‌باشد. در این مطالعه پس از شبیه‌‌‌سازی ساختمان نمونه دارای سیستم معرفی شده SCS، نتایج حاصل از شبیه‌‌‌سازی با ساختمان‌های مشابه بدون سیستم خنک‌کننده SCS هم مقایسه شده است.

در ابتدای تحقیق، با استفاده از داده‌های یک نظرسنجی صدها نفره و با تجزیه و تحلیل و بررسی نتایج رابطه خاص بین گروه‌های مختلف افراد در جامعه آماری، شاخص توده بدنی (BMI) و میزان راحتی حرارتی آن‌ها به دست آمده و ساختمان نمونه با نتایج واقعی حاصل از نظرات مردم با استفاده از نرم‌افزار Energy plus مدل‌‌‌‌سازی شده است.

نتیجه نشان ‌می‌دهد یک سیستم مجهز به تهویه هوشمند ‌می‌تواند میزان راحتی حرارتی افراد را محاسبه کند و مطابق با BMI افراد مورد استفاده قرار گیرد، ‌می‌تواند سالانه تا 35٪ در مصرف بار خنک کننده ساختمان (بار سرمایشی) صرفه جویی کند و این انرژی را ذخیره کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Efficiency of Small Buildings with Smart Cooling System in the Summer with Using BMI

نویسندگان [English]

  • Yazdan Daneshvar 1
  • Majid Sabzehparvar 2
  • Seyed Amir Hossein Hashemi 3
1 PhD Student, Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering Collage Of Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this paper, a novel cooling control strategy as part of the smart energy system that can balance thermal comfort against building energy consumption by using the sensing and machine programming technology was investigated. For this goal, a general form of a building was coupled by the smart cooling system (SCS) and the consumption of energy with thermal comfort cooling of persons simulated by using the Energy plus software and compared with similar buildings without SCS. At the beginning of the research, using the data from a survey in a randomly selected group of hundreds and by analyzing and verifying the results of the specific relationship between the different groups of people in the statistical society, the body mass index (BMI) and their thermal comfort temperature were obtained, and the sample building was modeled using the Energy plus software. The result show that if an intelligent ventilation system that can calculate the thermal comfort temperature was used in accordance with the BMI of persons, it can save up to 35% of the cooling load of the building yearly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Home
  • Heating and Cooling Systems
  • Saving Energy
  • Optimal Consumption of Energy
دوره 23، شماره 63
تابستان 1400
شهریور 1400
صفحه 45-56
  • تاریخ دریافت: 22 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 فروردین 1401