بررسی تاثیر اندازه ملات بر رفتار چرخه ای دیوار برشی آجری در قاب فولادی سرد نورد شده با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی عمران، واحد میبد.دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

چکیده

یکی از سیستم های نوین ساختمانی سیستم قاب سبک فولادی سرد نورد شده (LSF) است. در این تحقیق سعی شده است تا قدمی در راستای کاربردی کردن و بومی سازی این سیستم برداشته شود. به همین منظور در این مقاله به بررسی تاثیر اندازه ملات مصرفی در نصب آجر در دیوارهای برشی آجری در قاب فولادی سرد نورد شده پرداخته شده است. تعداد 4 عدد دیوار برشی آجری در قاب فولادی سبک سرد نورد شده در 2 نوع کاملا یکسان ولی با تغییر ضخامت در ملات پشت آجرها ساخته شده و نمونه ها تحت پروتکل بارگذاری ASTM قرار گرفته است. مقاومت نهایی و ضریب رفتار هر یک از نمونه ها با دو روش یانگ و پاولی محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که تغییر ضخامت ملات ، تاثیرچندانی روی ضریب رفتار نمونه ها نداشته است. ضخامت ملات بیشترین تاثیر در مقاومت نمونه ها داشته است به نحوی که نمونه با ضخامت ملات 50 میلی متر نسبت به نمونه با ضخامت ملات 25 میلی متر مقاومت چشمگیری را کسب نموده است. همچنین با یک برآورد ریالی ، مشخص شد هزینه ساخت دیوار با ضخامت ملات 50 میلیمتر نسبت به هزینه ساخت دیوار با ضخامت ملات 25 میلیمتر قدری کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of mortar size on the cyclic behavior of a brick shear wall in a cold-formed steel frame using experimental studies

نویسندگان [English]

  • mohammad ali esmaeili tafti 1
  • mohammad reza javaheri tafti 2
  • ahmad ali fallah 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Meybod University, Yazd, Iran
2 Department of Civil Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Meybod University, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the new construction systems is the cold-formed light steel framing system (LSF). In this research, it has been tried to take a step towards the application and localization of this system. Therefore, in this article, the effect of the size of the mortar used in the installation of bricks in brick shear walls in cold-formed steel frame has been investigated. 4 brick shear walls in cold-formed light steel frame in 2 types are completely identical but with a change in thickness in the mortar behind the bricks have been fabricated and tested. To reduce possible errors during fabrication and testing of any kind, two specimens have been constructed exactly the same and the specimens are subjected to the ASTM loading protocol and the ultimate strength and coefficient of behavior of each specimen has been calculated by Yang and Powell methods. The results show that the change in mortar thickness did not have much effect on the coefficient of behavior of the specimens. Mortar thickness has the greatest effect on the strength of specimens so that the specimen with a mortar thickness of 50 mm has a significant resistance compared to the specimen with a mortar thickness of 25 mm. Also, with a Rial estimate , it was found that the cost of building a wall with a mortar thickness of 50 mm is slightly lower than the cost of building a wall with a mortar thickness of 25 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortar thickness
  • ultimate strength and coefficient of behavior of brick shear wall
  • cold-formed light steel frame