بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با کربن نانو فیبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه مهندسی عمران، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران،

3 دکتری، گروه راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو کربن فیبر

در این مطالعه، تاثیر استفاده از کربن نانو فیبر به عنوان اصلاح‌کننده قیر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی با در نظر گرفتن مکانیزم تاثیر آن بر چسبندگی بین قیر-سنگدانه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی خرابی رطوبتی از آزمایش‌ مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونه‌های ساخته شده با دو نوع سنگدانه سنگ‌آهک و گرانیت استفاده شده است. برای شبیه‏سازی شرایط محیطی، نمونه‏های مخلوط‏های آسفالتی تحت 1، 3 و 5 سیکل یخ-ذوب قرار گرفته‏اند. نتایج آزمایش‌های مکانیکی نشان می‌دهد که استفاده از کربن نانو فیبر (CNF) مقادیر ITS و نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم را در هر دو نوع سنگدانه مورد مطالعه افزایش می‌دهد و در نتیجه کاهش شدت رخداد عریان شدگی در نمونه‌های اصلاح‌شده شده است. همچنین استفاده از 0/2 درصد کربن نانو فیبر بهترین تاثیر را در افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی ایجاد کرده است.

کلمات کلیدی:

آزمایش کشش غیرمستقیم، قیر اصلاح شده؛ خرابی رطوبتی، کربن نانو فیبر

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Moisture Sensitivity of Modified Asphalt Mixtures with Nanofiber Carbon

نویسندگان [English]

  • Farzad Hatami 1
  • Mohammad Mirzaei Fathkohi 2
  • Vahid Najafi Moghaddam Gilani 3
1 Assistant Professor, Amirkabir University of Technology
2 Department of Civil Engineering, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran,
3 PhD, Department of Roads and Transportation, University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

valuation of Moisture Sensitivity of Modified Asphalt Mixtures with Nanofiber Carbn

ABSTRACT

In this study, the effect of using nanocarbon fiber as a bitumen modifier on the moisture sensitivity of asphalt mixtures has been investigated by considering the mechanism of its effect on the adhesion between bitumen and aggregate. In order to investigate moisture damage, indirect tensile strength test was used on samples made with two types of aggregates: limestone and granite. To simulate environmental conditions, samples of asphalt mixtures are subjected to 1, 3 and 5 ice-melting cycles.

The results of mechanical tests show that the use of nanofiber carbon (CNF) increases the ITS values and the indirect tensile strength ratio in both types of aggregates and thus reduces the severity of the expulsion event in the modified samples. Also, the use of 0.2% nanocarbon fiber has the best effect in increasing the resistance of asphalt mix to moisture damage.

KEYWORDS:

Indirect tensile test, modified bitumen; Moisture breakdown, nanofiber carbon

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indirect tensile test
  • modified bitumen
  • Moisture breakdown
  • Nanofiber Carbon