بررسی نشست زمین در پی حفاری تونل مترو، مطالعه موردی: بخش پایانی تونل خط 6 مترو تهران و بررسی نشست محدوده حرم شاه عبدالعظیم حسنی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی معدن، دانشکده شهید دادبین، دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

امروزه، حفاری های زیر سطحی مترو جزء لاینفک توسعه شهری می باشند. یکی از مخاطرات این گونه حفاری ها ، بروز پدیده نشست زمین در اثر حفر تونلهای کم عمق مترو است که چالش بزرگی برای طراحان این پروژه ها محسوب می شود. لذا شناخت عوامل دخیل در نشست زمین، پیش بینی مقدار نشست و کاهش اثرات مخرب آن بر ساختمانها و سازه های سطحی شهرها اموری بسیار مهم در طراحی و توسعه این گونه تونلها می باشند.

در این تحقیق پدیده نشست زمین مورد بررسی قرار گرفته و طی یک مطالعه موردی، میزان نشست زمین در اثر حفر تونل مترو خط ۶ تهران، بخش جنوبی و پایانی این خط، محاسبه شده و عوامل تشدید کننده آن مشخص گردید. با توجه به داده های ژئومکانیکی لایه های زمین در سایت پروژه و مشخصات فنی تونل مربوطه و با استفاده ازمدلسازی پروژه در نرم افزارFLAC مقدار نشست در اثر حفر این تونل در حوالی ایستگاه آخر این خط، ضلع شرقی حرم شاه عبدالظیم(ع)، مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که مقدار نشست زمین در محدوده مجاز قرار دارد. همچنین از میان چسپندگی و مدول الاستیسیته خاک، فاکتور دوم بیشترین تاثیر را در میزان نشست زمین دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Tunnel induced subsidence; case study: Tehran line 6 subway tunnel construction and the resulting subsidence near Shah Abdolaziz shrine

نویسنده [English]

  • Mohammad Nazemi
mining Dep. Shahid dadbin technical college, Technical and vocational university of kerman,Iran.
چکیده [English]

Subway tunnels are an essential part of urban sustainable development in this era. They are mostly excavated in low depth and one of their most apprehensive engineering challenges is the resulting surface subsidence. So, understanding the factors that play role in surface subsidence and forecasting the size and mechanisms of subsidence, and in some cases reducing the fatal effects of subsidence on surface buildings and structures are the most important concerns in developing these projects.

In this study, tunnel-induced surface subsidence in Tehran subway line 6, as a case study, was modeled and investigated. This project is the last part of the Tehran Line 6 subway development. It passes under the old buildings and structures of Ray City in southern Tehran. To evaluate the subsidence, the data of soil layers of the site, the specifications of the tunnel, and its supporting elements were modeled in FLAC 2d soft. Then, the amount of subsidence near the last station of this line, the eastern yard of holly shrine of Abdulaziz was provisioned.

The study showed despite the weak quality of soil layers, surface subsidence is in a favorable range and this is because of the medium diameter of the tunnel, the method of digging, and the good quality of the supporting system. The study also showed that the E modulus of soil is more responsible for surface subsidence than the cohesion of soil is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tunnel induced Subsidence
  • factors causing subsidence
  • cohesion
  • E modulus of soil